Cristin-prosjekt-ID: 535964
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2020, 13:11

Cristin-prosjekt-ID: 535964
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2020, 13:11
Prosjekt

Kartlegging av mikrobiologi og risiko for infeksjon etter radikal cystectomi - CystInf-studien

prosjektleder

Erik Skaaheim Haug
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/106

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. januar 2017 Slutt: 4. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av mikrobiologi og risiko for infeksjon etter radikal cystectomi - CystInf-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Det mangler god forskning på antibiotikaprofylakse ved cystektomier, operasjon der en syk urinblære opereres ut. Samtidig er det kjent at denne operasjonen har høy risiko for postoperative infeksjoner. Ved å gjøre statistisk arbeid på journalopplysninger og registrerte målinger og prøver, håper vi å kunne identifisere faktorer som kan bedre pasientsikkerheten til denne gruppen. Målet er å kunne gi bedre tilpasset antibiotika-profylakse enn i dag og derved forhindre unødvendig antibiotikabruk og postoperative infeksjoner hos fremtidige pasienter. Samtidig ser det ut til at slik mikrobiologisk sporsikring før, under og etter operasjonen, gir tidligere igangsatt og tryggere antibiotikabehandling ved utvikling av infeksjon postoperativt. REK-behandlingen 2016/926 konkluderte med at dette er en Kvalitetssikringsstudie. Vi ønsker nå ny vurdering fordi vi ser den mikrobiologiske delen på tynntarmsinnhold blir mer omfattende enn forutsett. Det øvrige prosjektet er i stor grad det samme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Skaaheim Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Erik Skaaheim Haug

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Heidi Cecilie Villmones

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Øyvind Kommedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tore Stenstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »