Cristin-prosjekt-ID: 536235
Registrert av: SPREK Sist endret: 17. mars 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 536235
Registrert av: SPREK Sist endret: 17. mars 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Obstruktiv søvnapnésyndrom – behandlingsstrategi, behandlingsetterlevelse og livskvalitet

prosjektleder

Tordis A Trovik
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/956

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Obstruktiv søvnapnésyndrom – behandlingsstrategi, behandlingsetterlevelse og livskvalitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Obstruktiv søvnapné (OSAS) er en sykdomstilstand der personen får pustestopp under søvn på grunn av kollaps av gane- og svelgvegg. Dette fører til dårlig søvnkvalitet og øker risikoen for bl.a. hjerte-karsykdommer og ulykker som følge av tretthet/søvnighet. OSAS er en lidelse som anslås å ramme opptil 16 % av nordmenn mellom 30 og 65 år. I Norge er CPAP førstevalg ved behandling av OSAS, men mange opplever ubehag ved bruk og avslutter behandlingen. Et alternativ til CPAP er apnéskinner. Gjennom å kartlegge pasientkaraterisktika for OSAS-pasienter kan en finne ut hvilke pasienter som har mest nytte av hvilken type behandling. Prosjektet har som mål å finne ut hvordan en moderne apnéskinne skiller seg fra CPAP mht. behandlingseffekt, behandlingsetterlevelse og innvirkning på livskvalitet hos pasienter med mild til moderat OSAS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tordis A Trovik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anders Sjögren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Lars Martin Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Vegard Bugten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4