Cristin-prosjekt-ID: 536479
Sist endret: 22. mars 2017 14:44

Cristin-prosjekt-ID: 536479
Sist endret: 22. mars 2017 14:44
Prosjekt

Brukermedvirkning og informert terapeutisk allianse

prosjektleder

Mariela Loreto Lara Cabrera
ved PH - Tiller distriktspsykiatriske senter ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Tiller distriktspsykiatriske senter ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. mars 2017 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukermedvirkning og informert terapeutisk allianse

Vitenskapelig sammendrag

Det har vært økt fokus på brukermedvirkning innen psykisk helsevern de siste årene. Til tross for dette, mangler det effektstudier av tiltak som er rettet mot å fremme individuell brukermedvirkning i psykisk helsevern. Dette står i kontrast til den sentrale rolle brukermedvirkning skal ha ifølge nasjonale og internasjonale helsepolitiske føringer. Hensikten med studien er å evaluere effekten av en feedback-intervensjon til voksne pasienter ved et Distriktspsykiatriske Senter(DPS).

Metode

Prosjektet består av to deler (kvantitativ og kvalitativ) som bygger på hverandre. I den første delen, som er en RCT-studie, undersøkes effekten av å bruke et feedback-skjema aktivt i terapien (n=171). I del 2, i en kvalitativ studie, skal terapeutens og pasientens erfaringer med feedback-skjema undersøkes ved hjelp av dybde-intervju. Denne studien vil gi kunnskap som kan bidra til å implementere feedback-intervensjon i DPSet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mariela Loreto Lara Cabrera

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Tiller distriktspsykiatriske senter ved St. Olavs Hospital HF

Jon Morten Landrø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Tiller distriktspsykiatriske senter ved St. Olavs Hospital HF

Gunnar Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avdeling for forskning og utvikling ved St. Olavs Hospital HF

Olav Morten Linaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avdeling for forskning og utvikling ved St. Olavs Hospital HF

Olav Burkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Tiller distriktspsykiatriske senter ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »