Cristin-prosjekt-ID: 536893
Registrert av: REK Sist endret: 10. juli 2022, 11:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 536893
Registrert av: REK Sist endret: 10. juli 2022, 11:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

Gjør behandling med botulinum toxin det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1195

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gjør behandling med botulinum toxin det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien har som målsetting å undersøke om behandling med botulinum toxin A i leggmuskulaturen gjør det lettere å gå for barn med cerebral parese, målt ved en bedring i energiforbruk under gange. Injeksjoner med botulinum toxin brukes mye i behandling av cerebral parese. Hensikten er å redusere spastisiteten («spenningen») i muskulaturen slik at det blant annet blir lettere å gå. Effekten av botulinum toxin holder seg i 3-4 måneder.Behandling med botulinum toxin A regnes for å være en trygg behandling med lite bivirkninger. Til tross for at nesten to av tre barn med CP i Norge behandles med botulinum toxin, og at behandlingen utvilsomt fører til at muskelspenningen avtar på kort sikt, mangler det god dokumentasjon for at det har positive langtidseffekter på gangfunksjonen, som jo er et av hovedmålene for behandlingen. I følge faglitteraturen kan det stilles spørsmål ved om botulinum toxin behandling bedrer gangfunksjonen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Ånen Aarli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2