Cristin-prosjekt-ID: 537384
Registrert av: REK Sist endret: 7. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537384
Registrert av: REK Sist endret: 7. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kosthold og søvnvansker hos små barn

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/295

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kosthold og søvnvansker hos små barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å øke vår forståelse om sammenhengen mellom tidlig ernæringsmessige forhold og søvnplager hos små barn. Ved å benytte både kryss-seksjonelle og longitudinelle slektskapsdata fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), vil prosjektet undersøke sammenhengen mellom mors kosthold i svangerskapet og maten barnet får de første leveårene, og senere søvnplager hos barnet målt på ulike tidspunkt når barnet er 18 måneder, 5 og 7-8 år. Hypotesen er at små barn som blir utsatt for et usunt kosthold med mye sukker og fett vil ha større grad av søvnplager. Prosjektet vil også undersøke om en eventuell sammenheng kan forklares av andre forhold, herunder sosio-demografiske faktorer og samtidige emosjonelle/atferdsvansker hos barna.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Simon Nygaard Øverland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3