Cristin-prosjekt-ID: 537926
Sist endret: 26. februar 2020, 16:51

Cristin-prosjekt-ID: 537926
Sist endret: 26. februar 2020, 16:51
Prosjekt

Profesjonsforståelse og profesjonsetikk i barnehagen

prosjektleder

Anders Martinsen
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Humaniora

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 2018 Slutt: 15. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Profesjonsforståelse og profesjonsetikk i barnehagen

Vitenskapelig sammendrag

Hva er kjennetegn på en profesjon og hvilke krav og forventninger stilles til en profesjonsutøver? Prosjektet har som må å kartlegge status for barnehagefeltet: I hvilken grad og på hvilke måter kan vi forstå barnehagen som en profesjon og barnehagelæreren som en profesjonsutøver?

Tema og forskningsspørsmål:

Samfunnsmandat:

 • Barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag. På hvilke måter kan vi forstå barnehagen som en samfunnsinstitusjon?
 • Hvilke endringer har funnet sted i forståelsen av barnehagens samfunnsmandat (omsorg, lek, læring)?
 • Hva kjennetegner verdier, verdiformidling og normativitet i barnehagen?

 

Kunnskapstyper

Hva kjennetegner forholdet mellom praktisk og teoretisk kunnskap i barnehagen?

 • Hva kjennetegner forholdet mellom kunnskap og normativitet i barnehagen?
 • Hvordan utvikles profesjonskunnskap for barnehagen?
 • Hvilke konsekvenser har profesjonaliseringen av barnehagen for dens kunnskapsgrunnlag?
 • Hva er forholdet mellom faglig kunnskap og taus kunnskap i barnehage, og hvordan kommer taus kunnskap til uttrykk?
 • Profesjonsetikk
 • Hvordan kan man utvikle en profesjonsetikk for barnehagen?
 • Hva er forholdet mellom profesjonsmoral, kunnskapsetikk og profesjonsetikk i barnehagen?

 

Profesjon og skjønn:

 • Hva kjennetegner tolknings- og handlingsrommet i barnehagen? Hva innebærer utøvelse av skjønn i barnehagen?
 • Hvordan kan barnehagelærere oppøve ferdigheter i godt faglig skjønn?

 

Ledelse i en profesjon:

 • Hva er barnehagelærerens rolleforståelse i spennet mellom omsorgsarbeider, pedagog og leder?

Metode

Litteraturstudier samt kvalitative og kvantitative feltstudier

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anders Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hanne Fehn Dahle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Pål E. Dingstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Olav Hovdelien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Olav Kasin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »