Cristin-prosjekt-ID: 538132
Registrert av: SPREK Sist endret: 24. april 2017 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 538132
Registrert av: SPREK Sist endret: 24. april 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

En fase III-studie av pomalidomid og lavdose deksametason med eller uten Isatuximab (SAR650984) hos pasienter med behandlingsresistent/tilbakevendt myelomatose (benmargskreft)

prosjektleder

Fredrik Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/343

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2017 Slutt: 15. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase III-studie av pomalidomid og lavdose deksametason med eller uten Isatuximab (SAR650984) hos pasienter med behandlingsresistent/tilbakevendt myelomatose (benmargskreft)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en åpen, randomisert fase 3-studie som skal sammenlikne behandling med isatuximab i kombinasjon med pomalidomid og lavdose dexamethason versus pomalidomid og lavdose dexamethason hos pasienter med behandlingsresistent myelomatose eller pasienter som har behandlingsresistent sykdom og som har hatt tilbakefall av sykdommen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Schjesvold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1