Cristin-prosjekt-ID: 538132
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:24 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 538132
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:24 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase III-studie av pomalidomid og lavdose deksametason med eller uten Isatuximab (SAR650984) hos pasienter med behandlingsresistent/tilbakevendt myelomatose (benmargskreft)

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/343

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2017 Slutt: 15. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase III-studie av pomalidomid og lavdose deksametason med eller uten Isatuximab (SAR650984) hos pasienter med behandlingsresistent/tilbakevendt myelomatose (benmargskreft)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en åpen, randomisert fase 3-studie som skal sammenlikne behandling med isatuximab i kombinasjon med pomalidomid og lavdose dexamethason versus pomalidomid og lavdose dexamethason hos pasienter med behandlingsresistent myelomatose eller pasienter som har behandlingsresistent sykdom og som har hatt tilbakefall av sykdommen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1