Cristin-prosjekt-ID: 538190
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 538190
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Molekylære mekanismer og biomarkører ved immun trombocytopeni (ITP)

prosjektleder

Ludvig A Munthe
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/353

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. mars 2017 Slutt: 31. mai 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Molekylære mekanismer og biomarkører ved immun trombocytopeni (ITP)

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk immuntrombocytopeni (ITP, også kjent som autoimmun trombocytopeni purpura) antas å være resultat av autoimmune interaksjon mellom B-celler og T-hjelperceller (Th). Det har blitt foreslått at B-celler blir dysregulerte av spesifikke T-hjelperceller: Både Th-celle- og B-celleresponser er sett mot glycoprotein Ilb / IIIa (CD41 / CD61) integrinkomplekset på trombocytter. Likevel er de ansvarlige molekylære og cellulære mekanismene fortsatt uklare. Det har også blitt vist at undergrupper av pasienter kan ha nytte av behandling med B-celledepleterende biologiske legemidler som anti-CD20 (rituximab). Men, det ikke fastslått hvilke biomarkører som kan definere denne undergruppen av pasienter. Vi vil her undersøke Th og B-celle interaksjoner i ITP med mål om å utforske de molekylære årsakene til sykdomsutviklingen samt å utforme spesifikke hemmere. Sistnevnte har mål å føre til spesifikk Th-celletoleranse og dermed blokkere effekten av Th-celler som driver sykdommen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ludvig A Munthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Waleed Khalid Ghanima

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Pål Andre Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Peter Szodoray

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Britt Nakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »