Cristin-prosjekt-ID: 538870
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 538870
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Persontilpasset antihypertensiv behandling: en multidisiplinær tilnærming til pasienter med ukontrollert høyt blodtrykk

prosjektleder

Sverre Erik Kjeldsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/804

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2017 Slutt: 1. juni 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Persontilpasset antihypertensiv behandling: en multidisiplinær tilnærming til pasienter med ukontrollert høyt blodtrykk

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er undersøke hvordan man kan bedre behandlingen av pasienter med høyt blodtrykk og dermed oppnå en reduksjon i blodtrykket. Dette er viktig fordi det gir stor helsemessig gevinst for den enkelte på sikt i form av færre komplikasjoner som slag, hjerteinfarkt, dialysekrevende nyresykdom og demens, samt en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst. Tre hundre pasienter med ukontrollert høyt blodtrykk vil bli inkludert i studien. I prosjektet innhentes blodtrykksresultater, opplysninger om hvilke medikamenter deltakerne bruker, eventuelle bivirkninger fra medikamenter, blod- og urinprøveresultater, resultater fra ultralyd av hjertet og måling av hjertefrekvensvariasjon, relevant sykehistorie og spørreskjemaopplysninger. Studiedeltakere som oppfyller studiens kriterier for deltakelse blir med videre og fordeles ved loddtrekning i to grupper, som adskiller seg ved ulik oppfølgning. Blodtrykksutviklingen hos den enkelte deltaker vil så følges over en tidsperiode på seks måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Erik Kjeldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Aud Høieggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Morten Rostrup

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Fadl El Mula Mohamed Fadl El Mula

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Cecilie Kjeldsen Larstorp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »