Cristin-prosjekt-ID: 539709
Registrert av: REK Sist endret: 4. februar 2022, 12:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539709
Registrert av: REK Sist endret: 4. februar 2022, 12:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Antocyaner som forebygging av demens

prosjektleder

Dag Årsland
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/374

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antocyaner som forebygging av demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Placebokontrollert randomisert klinisk studie 6 måneder for å teste hypotesen at kognisjon samt vaskulære fysiologiske mekanismer, og markører for inflammasjon og oksidasjon i blod, endrer seg i gunstig retning etter behandling med kosttilskudd med antocyaner hos personer med økt risiko for demens og mild demens. Personer med koronar hjertesvikt og/eller metabolsk sykdom og/eller mild kognitiv svikt/demens. Delatkere vil bli gitt 2 x 2 kapsler med henholdsvis 80 mg antocyaner i hver kapsel eller placebo.Blodprøve og kognitive tester tas ved baseline og etter 6 mnd. Kontroll undersøkelse og blodprøver etter 3 mnd. Telefonintervju etter 4 uker. En subgruppe vil få utført lumbalpunksjon ved inklusjon og etter 24 uker for analyser av spinalvæske. En subgruppe vil få utført MR ved inklusjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dag Årsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Anne Katrine Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Hogne Sønnesyn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Reidun Sikveland Meling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Eirik Haarr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »