Cristin-prosjekt-ID: 539716
Registrert av: REK Sist endret: 28. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539716
Registrert av: REK Sist endret: 28. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Primært benmargødemsyndrom. En prospektiv observasjonsstudie

prosjektleder

Anne Julsrud Haugen
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/695

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2017 Slutt: 31. desember 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Primært benmargødemsyndrom. En prospektiv observasjonsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Primært benmargsødemsyndrom (pBMES) er en smertefull tilstand av ukjent årsak. Tilstanden er karakterisert av spontant oppståtte smerter i særlig hofteregionen og benmargsødem på MR. Tilstanden er dårlig beskrevet og det er stort behov for mer kunnskap om alle aspekter ved sykdommen, inkludert epidemiologi, sykdomsmekanismer, -forløp og prognose. Formålet med studien er å identifisere pasienter tidlig i sykdomsforløpet og følge dem opp over 4 år med regelmessige målinger av benmargsødem, bentetthet og symptomer. Blodprøver vil samles i en biobank (se egen søknad) og gi mulighet for analyser på et senere tidspunkt. Resultatene vil øke den generelle kunnskapen om pBMES og kunne generere hypoteser om årsak og patofysiologi. Studien innebærer ingen utprøvende behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Julsrud Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Ansgar Espeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Mari Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Andreas Diamantopoulos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Glenn Haugeberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Martina Hansens Hospital
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »