Cristin-prosjekt-ID: 540182
Registrert av: SPREK Sist endret: 1. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 540182
Registrert av: SPREK Sist endret: 1. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Mot persontilpasset behandling av pasienter med tarmkreft

prosjektleder

Ragnhild A. Lothe
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/780

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Biobank

 • AUS-RR Biobank - Drug screen

  Referansenummer hos REK: 2017/780.

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mot persontilpasset behandling av pasienter med tarmkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Vår forskningsgruppe har undersøkt sammenhengen mellom genetisk profil i 42 cellelinjer (etablert fra tarmkreft-pasienter) og effekten på cellevekst av 461 ulike kreftmedikamenter. Vi skal nå dyrke levende kreftceller fra levermetastaser hos pasienter som blir operert eller får tatt biopsi, og teste ut effekten av en rekke kreftmedikamenter på cellevekst. Hos et mindre utvalg pasienter skal også kreftceller injiseres i mus og behandlingseffekt testes. Molekylær profil undersøkes i pasientens kreftsvulst. Effekt av kreftmedikamenter gitt før operasjon, evt ved senere tilbakefall, blir registrert. Vi vil sammenligne effekt av kreftmedikamentene som pasientene har mottatt med det man ville forvente ut fra sammenligning av genetisk profil i pasientens svulst og i cellelinjer, dessuten med hva man ville forvente ut fra dyrkning og medikamenttesting i cellekulturen. Målsetningen er å finne bedre metoder som kan predikere effekt av kreftmedikamenter hos den enkelt pasient

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild A. Lothe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Arild Nesbakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Atle Bjørnbeth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marianne Grønlie Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tormod Kyrre Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »