Cristin-prosjekt-ID: 540191
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540191
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sen dislokasjon av kunstig intraokulær linse (IOL) inne i kapselapparatet etter kataraktkirurgi: en evaluering av to ulike kirurgiske metoder - Studie 2

prosjektleder

Liv Kari Drolsum
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/718

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. mai 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sen dislokasjon av kunstig intraokulær linse (IOL) inne i kapselapparatet etter kataraktkirurgi: en evaluering av to ulike kirurgiske metoder - Studie 2

Populærvitenskapelig sammendrag

Katarakt (grå stær) er en tilstand med uklar øyelinse som gir dårlig syn. Eneste behandling er operasjon, hvor den uklare biologiske linsen erstattes med en kunstig klar linse (IOL). De fleste som opereres oppnår fullt syn. Allikevel kan det av og til oppstå alvorlige komplikasjoner, og en av disse er dislokasjon av hele komplekset med IOL og linsekapselen. Dette krever kirurgisk behandling. I denne studien ønsker vi å sammenligne to ulike kirurgiske metoder som benyttes ved sen dislokasjon av IOL inne i kapselapparatet etter kataraktkirurgi. Pasientene vil bli tilfeldig fordelt til enten oppsying av eksisterende IOL/kapsel-kompleks eller linsebytte til en IOL fiksert til regnbuehinnen. Vårt fokus vil særlig være på komplikasjoner og andre øyeforandringer i den tidlige fasen etter operasjonen. I dag foreligger lite data på disse temaene og vi mener ny kunnskap kan bringe oss nærmere et svar på foretrukken operasjonsteknikk, og et optimalt medikament-dråperegime for pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Kari Drolsum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Atle Einar Østern

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tone Beate Brevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lotte-Guri Bogfjellmo Sten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4