Cristin-prosjekt-ID: 540263
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540263
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av norske registerdata for å løse sentrale problemstillinger i kikhoste epidemiologi

prosjektleder

Birgitte Freiesleben de Blasio
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/761

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 1. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av norske registerdata for å løse sentrale problemstillinger i kikhoste epidemiologi

Populærvitenskapelig sammendrag

Fremvekst av kikhoste i godt vaksinerte populasjoner peker på store hull i vår forståelse av kikhosteimmunologi og -epidemiologi. Prosjektet har følgende formål: å identifisere risiko-faktorer på individ- og familienivå for infeksjon*** å kvantifisere beskyttelse av den acellulære vaksinen i Norge*** å forklare sesongvariasjon av kikhoste blant ulike aldersgrupper*** å utvikle en matematisk modell for kikhoste i Norge, til å forklare historiske utbrudd, identifisere endringer i forekomst og til design av intervensjoner, både i Norge og utover. I studien vil vi bruke koblede norske registerdata med informasjon om tilfeller, vaksinehistorikk og familiestruktur. Vi vil analysere nasjonale data (1996-2016), blant annet ved bruk av case-control design. I modellen vil vi bruke aldersgrupperte longitudinelle data (1976-2016). Modellen vil estimeres ved en delvis observert Markov prosess tilnærming, som kan skille direkte og indirekte effekter av både naturlig infeksjon og vaksine.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2