Cristin-prosjekt-ID: 540881
Registrert av: REK Sist endret: 14. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540881
Registrert av: REK Sist endret: 14. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Serotonin og intensivmedisinsk behandling - En pilotstudie

prosjektleder

Morten Rostrup
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1086

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Serotonin og intensivmedisinsk behandling - En pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Serotonin er et av kroppens viktige signalstoffer, og har en rekke funksjoner i ulike vev. Resultater fra dyreforsøk tyder på at serotonin også er viktig for utviklingen av lungesvikt og annen organsvikt ved blodforgiftning (sepsis), men kunnskapen om denne prosessen hos mennesker er mangelfull. I denne pilotstudien ønsker vi å måle nivåer av serotonin i blod hos pasienter innlagt på intensivavdeling. Blodprøvene vil tas fra ulike deler av kretsløpet (arterielt og venøst), og behandles slik at celler og blodplater fjernes før analyse. Ut fra vår hypotese forventer vi å finne forhøyede nivåer av serotonin i blod, og et avvikende forhold mellom nivåer av serotonin på forskjellige steder i kretsløpet. Vi forventer videre å finne en sammenheng mellom nivåer av serotonin og hvor alvorlig pasientens organsvikt er. Dersom vår hypotese stemmer, kan legemidler rettet mot serotonin i framtiden muligens bli aktuelt å gi til pasienter med blodforgiftning og organsvikt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Rostrup

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nikolai Ravn Aarskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Vibeke Norheim Kjær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3