Cristin-prosjekt-ID: 540886
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2021, 10:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540886
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2021, 10:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

Probiotika som tilleggsbehandling av pasienter med ulcerøs colitt

prosjektleder

Asle Wilhelm Medhus
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2269

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Probiotika som tilleggsbehandling av pasienter med ulcerøs colitt

Populærvitenskapelig sammendrag

I løpet av de siste tiårene har behandlingen av pasienter med ulcerøs colitt (UC) blitt stadig bedre. Imidlertid er det fortsatt en stor andel pasienter (>30%) som ikke har tilstrekkelig effekt av medikamenter. I løpet av de siste årene har det kommet ny kunnskap om betydningen av mikrobiota (tarmfloraen) for slimhinnen i tarmen, og siden ulcerøs colitt er en sykdom karakterisert ved slimhinneinflammasjon er det nærliggende å anta at mikrobiota har betydning for sykdommen. Probiotika er godartede bakterier som er vist å styrke slimhinner og stimulere immunforsvaret. Vi vil i denne studien gi et probiotisk kosttilskudd til pasienter som står på forskjellige medikamentelle behandlingsregimer ved UC. Pasientene vil bli undersøkt med koloskopi både før og etter en 8-ukers periode med probiotikatilskudd. Det vil bli tatt vevsprøver fra slimhinnen for undersøkelse. Studien vil indikere om probiotika som tilskudd er trygt hos UC-pasienter og om slikt tilskudd kan virke sykdomsmodulerende.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asle Wilhelm Medhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Guttorm Haraldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Johannes Espolin Roksund Hov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Margarita Dyrhol Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Dag Kvale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »