Cristin-prosjekt-ID: 541248
Registrert av: SPREK Sist endret: 21. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 541248
Registrert av: SPREK Sist endret: 21. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Plager i allmennpraksis

prosjektleder

Knut-Arne Wensaas
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/961

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 1. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Plager i allmennpraksis

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å kartlegge forekomsten av restless legs (rastløse bein), irritabel tarm syndrom, utmattelse og utbredte muskel-/skjelettsmerter i en uselektert gruppe av voksne pasienter som oppsøker fastlegen. Det foreligger lite kunnskap om dette da de fleste studier på feltet er gjort i sykehus med en selektert pasientgruppe eller i befolkningsstudier med lav svarprosent. Dataene skal innhentes gjennom bruk av spørreskjema.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut-Arne Wensaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Knut Erik Emberland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Guri Rørtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Siri Waage

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »