Cristin-prosjekt-ID: 541254
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541254
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av silderognekstrakt i behandling av Psoriasis

prosjektleder

Kåre - Steinar Tveit
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/938

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av silderognekstrakt i behandling av Psoriasis

Populærvitenskapelig sammendrag

Ekstrakt frå silderogn i kapselform er vist å bedre tilstanden hos personer med psoriasis. Dagens tilgjengelige behandlingsform for pasienter med mild til moderat psoriasis er topical behandling, med svakheter som lokal administrasjon og negative bivirkninger, samt tidkrevende UV-behandling. Det er derfor et sterkt behov for nye systemiske produkt, inkludert kosttilskudd, som er enkle i bruk med god toleranse. Dette er en dobbelt-blindet, parallell-gruppe, placebo kontrollert studie for undersøkelse av effekt av silderognekstrakt Psorax35. Vi ønsker med denne studien å undersøke produktets effekt og virkningsmekanisme på psoriasis og følgesykdommer gjennom en 32 ukers studie der korttidseffekt vil bli vurdert etter 24 uker etterfulgt av en oppfølgingsperiode på 8 uker. Det forventes god effekt, økt livskvalitet og ingen negative bivirkninger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kåre - Steinar Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Karl Albert Brokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Bodil Bjørndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Francisco Gomez Real

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Rolf Kristian Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5