Cristin-prosjekt-ID: 541431
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 15:25

Cristin-prosjekt-ID: 541431
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 15:25
Prosjekt

Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1009

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2017 Slutt: 14. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet. For å forstå dette nærmere vil vi se om også fars høyde er assosiert med mors risiko. Hvis dette ikke er tilfelle, kan vi konkludere med at effekten ikke går via fosterets gener. For å forstå effekten av mors høyde vil vi også bruke resultater fra et annet prosjekt der vi har genotypet 11 000 mor-far-barn trioer fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Vi skal beregne den såkalte polygene risiko score for høyde basert på genotypene. Hvis denne viser seg å være assosiert med mors risiko for preeklampsi, vil vi ha sterkere holdepunkter for å si at det er årsakssammenheng mellom høyde og preeklampsi. Dette kan føre oss på sporet av årsakene til denne alvorlige sykdommen.

Tittel

Genetic understanding of the relationship between height and preeclampsia

Populærvitenskapelig sammendrag

The purpose is to understand the causes of preeclampsia

Abstract:

The purpose is to understand the causes of preeclampsia. It has long been known that maternal height is associated with the risk of developing preeclampsia during pregnancy. To understand this further, we will see if paternal height is also associated with the mother's risk. If this is not the case, we can conclude that the effect does not go via fetal genes. To understand the effect of maternal height, we will also use results from another project where we have the genotype of 11,000 mother-father-child trios from the Norwegian Mother and Child Study (MoBa). We will calculate the so-called polygene risk score for height based on the genotypes. If this turns out to be associated with maternal risk of preeclampsia, we will have stronger evidence to say that there is a causal relationship between height and preeclampsia. This can lead us on the trail of the causes of this serious disease.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Astanand Jugessur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Helgeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3