Cristin-prosjekt-ID: 541643
Registrert av: REK Sist endret: 27. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541643
Registrert av: REK Sist endret: 27. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft: forbedring av masseundersøkelsen og innvirkning av HPV vaksine

prosjektleder

Mari Nygård
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1397

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. november 2004 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft: forbedring av masseundersøkelsen og innvirkning av HPV vaksine

Populærvitenskapelig sammendrag

Det finnes nesten ingen informasjon om hvorfor en andel av norske kvinner ikke tar celleprøve og hva deres holdning til masseundersøkelse er. Studiens målsetninger: i) Undersøke om en profylaktisk HPV vaksine gir økt helsegevinst i et land med landsdekkende screeningprogram for livmorhalskreft*** ii) Etablere en referansekohort for å estimere langtidseffekt av HPV vaksine mot HPV relatere sykdommer*** iii) Forbedre dagens masseundersøkelse ved å innhente opplysninger via et spørreskjema angående kvinners holdninger til celleprøvetaking, og sammenholde disse opplysningene med rutinemessig innhentede opplysninger fra Kreftregisteret og Medisinsk Fødselsregister. Et spørreskjema sendes til en tilfeldig gruppe kvinner i alderen 18-45 år, og er utarbeidet i samarbeid med Nordiske Kreftregistre og Merck/MSD. Tilsvarende undersøkelser vil bli utført samtidig i Island, Danmark og Sverige. Spørreskjemaene vil bli sammenliknet årlig i 15 år fremover for å påvise forekomst av HPV relatert sykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Frøydis Langemark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Steinar Østerbø Thoresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Gry Baadstrand Skare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Anne Løvhaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »