Cristin-prosjekt-ID: 541811
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541811
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Medfødte immunfunksjoner i immunceller fra blod og tonsiller (mandler)

prosjektleder

Markus Haug
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/914

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2017 Slutt: 31. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medfødte immunfunksjoner i immunceller fra blod og tonsiller (mandler)

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker i dette prosjektet å sammenligne funksjon hos immunceller (T-celler) i blod og lymfatisk vev. Vi har nylig funnet at T-celler isolert fra blod reagerte på stimulering av Toll-lignende reseptorer bl.a. med utskillelse av betennelsesmolekyler. Denne responsen er tidligere ubeskrevet i T-celler og kan ha betydning for kroppens forsvar mot infeksjoner. Ny forskning viser også at T-celler fra lymfatisk vev lettere dør ved HIV infeksjon enn T-celler fra blod. Siden T-celler isolert fra blod oftest blir brukt som modell i studier av sykdomsmekanismer er det viktig å finne ut hvor like eller forskjellig de responderer. For å kunne gjøre dette må cellene isoleres fra samme person. Tonsiller (mandler) er det lettest tilgjengelige lymfatiske vev og skal brukes til denne pilotstudien. Samlet sett vil kunnskapen fra prosjektet være viktig for å forstå immunrespons mot infeksjoner som HIV, for valg av cellemodell i studier av T-cellefunksjoner og i utvikling av nye terapier og vaksiner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Markus Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marit Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Trude Helen Flo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vegard Bugten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Hany Zakaria Meås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5