Cristin-prosjekt-ID: 541979
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2020, 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 541979
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2020, 09:22
Prosjekt

Salt og jod i urin i Tromsøundersøkelsen

prosjektleder

Haakon Eduard Meyer
ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1795

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 11. september 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Salt og jod i urin i Tromsøundersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Høyt inntak av salt øker risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Vi trenger bedre kunnskap om inntaket av salt (natrium) i befolkningen. Måling av natriuminntaket i kostholdsundersøkelser er en svært unøyaktig metode. Måling av utskillelsen av natrium i døgnurin er en internasjonalt anbefalt metode for å få et mål på inntaket av natrium. WHO anbefaler at man i tillegg analyserer konsentrasjonen av kalium, jod og kreatinin i urinen. Som et delprosjekt til Tromsø 7 (konf. tidligere REK godkjenning), ble 24 timers urininnsamling gjennomført på et utvalg av ca. 500 voksne personer. Det ble også samlet inn ‘spot’ urinprøver. Prøvene analyseres for natrium, kalium, kreatinin og jod. Vi vil nå utnytte disse dataene for å estimere inntaket av salt og jod. Vi ønsker også å ha muligheten til å undersøke sammenhengene mellom saltutskillelsen (og enkeltkomponentene målt i urinprøvene) og relevante variable registrert i Tromsø 7

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Haakon Eduard Meyer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1