Cristin-prosjekt-ID: 542115
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542115
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling av myelomatose med tilbakefall med nivolumab, nivolumab + elotuzumab, eller ingen av disse i kombinasjon med pomalidomide

prosjektleder

Fredrik Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1287

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 30. april 2033

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av myelomatose med tilbakefall med nivolumab, nivolumab + elotuzumab, eller ingen av disse i kombinasjon med pomalidomide

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne studien er å undersøke om nivolumab(N) gitt i tillegg til pomalidomid(P) og dexamethason (d) vil gi økt klinisk nytteverdi målt som progresjonsfri overlevelse(PFS) og objektiv responsrate(ORR), samt å kartlegge sikkerheten av kombinasjonsbehandlingen. Myelomatose er kjennetegnet ved ukontrollert vekst av plasmaceller i benmargen. Det finnes i dag ingen behandling som kan kurere myelomatose og formålet med behandlingen er derfor symptomlindring og forlengelse av overlevelse. Pomalidomid i kombinasjon med dexamethason er et vanlig behandlingsvalg ved tilbakefall eller forverring av myelomatose. Studien er designet som en åpen fase III studie med 3 armer: utprøvende arm (NPd) , kontrollarm(Pd) og en eksperimentell arm der elotuzumab (E) blir gitt i tillegg til NPd. Pasienter i kontrollarmen vil kunne gå over i den eksperimentelle armen ved tilbakefall.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Schjesvold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1