Cristin-prosjekt-ID: 542140
Registrert av: REK Sist endret: 21. november 2021, 09:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542140
Registrert av: REK Sist endret: 21. november 2021, 09:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

Biomarkører for kreft: Analyser av data fra populasjons-baserte biobanker og helseregistre

prosjektleder

Hilde Langseth
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1290

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2016 Slutt: 1. juni 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biomarkører for kreft: Analyser av data fra populasjons-baserte biobanker og helseregistre

Populærvitenskapelig sammendrag

I overkant av 30 000 nordmenn får kreft hvert år, og kreft er den nest hyppigste dødsårsaken i landet. Brystkreft er den hyppigst kreftformen hos kvinner og prostata hos menn, etterfulgt av tykk- og endetarmskreft og lungekreft hos begge kjønn. Verktøy for å oppdage kreft på et tidlig stadium, og dermed kunne forbedre overlevelsen er svært viktig. I dette prosjektet vil vi anvende miRNA profiler fra prediagnostiske serum prøver fra Janus Serum Bank i kombinasjon med opplysninger om kreftsykdom fra Kreftregisteret og opplysninger om miljøeksponering fra helseundersøkelser i avanserte bioinformatiske og biostatistiske analyser. Formålet med studien er å undersøke om disse profilene kan brukes som tidlig markør for tykk- og endetarmskreft, og lungekreft. miRNA er små ikke-kodende RNA med størrelse på ca 22 nukleotider. De spiller en sentral rolle i initiering og progresjon av kreft. Vi skal også sekvensere et stort antall Janusprøver fra bryst og prostatakreft pasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Langseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Eckart Meese

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universität des Saarlandes

Andreas Keller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universität des Saarlandes
1 - 3 av 3