Cristin-prosjekt-ID: 542154
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542154
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1488

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en undersøkelse for å forstå årsakene til leukemi hos barn. Leukemi er den hyppigste kreftformen hos barn og viser økende hyppighet. Vi kan i dag ikke forebygge leukemi fordi vi i liten grad kjenner årsakene. Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet. Mange kvinner utsetter i dag fødsler og kvinnene har derfor oftere enn før sykdommer i svangerskapet. Dette gjelder blant annet fedme, diabetes og astma. Ved å samarbeide i de nordiske land og ved å koble nasjonale fødsels- og kreftregistre, vil vi etablere et utvalg på 8,8 millioner mor-barn par, som gjør at vi med tilstrekkelig statistisk styrke kan etterprøve hypoteser om at mors sykdom i svangerskapet øker risikoen for leukemi hos barn. Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet ledes fra Århus universitet, og har fått en bevilgning fra Nordic Cancer Union.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1