Cristin-prosjekt-ID: 542281
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542281
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvordan forstår og beskriver personer med dissosiative lidelser sine symptomer, opplevelse av seg selv og utfordringer i hverdagen, og hvilken betydning har deltakelse i psykoedukativ gruppe?

prosjektleder

Terje Tilden
ved Modum Bad

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Modum Bad

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1217

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan forstår og beskriver personer med dissosiative lidelser sine symptomer, opplevelse av seg selv og utfordringer i hverdagen, og hvilken betydning har deltakelse i psykoedukativ gruppe?

Populærvitenskapelig sammendrag

Mennesker som har opplevd gjentatt traumatisering I tidlig barndom kan utvikle ulike type traumerelaterte lidelser, deriblant dissosiative lidelser. Dette prosjektet har som mål å gjenomføre kvalitative semistrukturerte intervju med personer som har en dissosiativ lidelse og som har gjennomført en 20 ukers psykoedukativ gruppebehandling. Målet i denne studien er å få pasientenes egen forståelse og beskrivelse av seg selv og behandlingsprosessen. På et konkret nivå, er vårt mål å få tak i hvordan deltakelse i psykoedukativ gruppe har påvirket deltakerne, deres beskrivelse av sine symptomer og sin hverdag. På et mer teoretisk og behandlingsmessig nivå, ønsker vi å forstå sammenhenger mellom psykoedukasjon, evne til symbolisering, hvordan erkjennelse påvirker opplevelsen av symptombildet og opplevd endring av psykisk helse. Denne type informasjon vil tilføre ny kunnskap til fagfeltet og kan bidra til å generere nye hypoteser og på sikt ny teoridannelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Terje Tilden

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Modum Bad
1 - 1 av 1