Cristin-prosjekt-ID: 542300
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 542300
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

En randomisert fase 2 studie på første linje kombinasjons kjemoterapi med nintendanib eller placebo hos pasienter med avansert endometrie kreft eller tilbakefall av samme

prosjektleder

Kristina Lindemann
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1175

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. september 2016 Slutt: 1. september 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En randomisert fase 2 studie på første linje kombinasjons kjemoterapi med nintendanib eller placebo hos pasienter med avansert endometrie kreft eller tilbakefall av samme

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien skal undersøke om behandling med nintendanib, som er en angiogenesehemmer, kan utsette tidspunktet for eventuelt residiv hos kvinner med avansert kreft i endometriet (livmorslimhinnen) eller tilbakefall av samme. Pasientene vil få standardbehandling med 6 kurer kjemoterapi med carboplatin pluss paclitaxel. Studien er randomisert, dobbelt blind, placebokontrollert. Pasientene vil få nintendanib eller placebo samtidig med kjemoterapien samt inntil progresjon av sykdommen. Halvdelen av pasientene får nintendanib, 1/2 får placebo. Kvinner med avansert eller residivert endometriecancer har en dårlig prognose. Det er derfor relevant å finne metoder som kan redusere risikoen for residiv eller i det minste forlenge tiden til et eventuelt residiv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristina Lindemann

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1