Cristin-prosjekt-ID: 542564
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542564
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

FETCH: Føtale celler hos mor og fremtidig maternell kardiovaskulær helse

prosjektleder

Anne Cathrine Staff
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/862

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FETCH: Føtale celler hos mor og fremtidig maternell kardiovaskulær helse

Populærvitenskapelig sammendrag

FETCH (Fetal Microchimerism and Future Maternal Cardiovascular Health) er en ny delstudie av HAPPY-studien (Helse etter svangerskapskomplikasjoner), godkjent av REK. FETCH-studien innebærer ingen ny pasientrekruttering, og gjennomføres under den tematiske biobanken Oslo Pregnancy Biobank, som HAPPY-(og CHASE)-studien er en del av. Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom er ledende årsak til død hos kvinner. Det overordnete målet med HAPPY/CHASE-studien er å forstå mer av sammenhengene mellom helse i svangerskapet og senere hjerte-og karsykdommer. Kvinner forløst ved Oslo universitetssykehus inkluderes etter informert samtykke, og deltar i en helseundersøkelse, 1 og 3 (eller 5-8) år etter fødselen. FETCH- studien utforsker vår nye hypotese om at det er en sammenheng mellom tilstedeværelsen av føtale celler i maternell sirkulasjon (føtal mikrokimerisme), placentadysfunksjon, og fremtidig maternell kardiovaskulær sykdom (vurdert ved surrogatmarkører for fremtidig hjerte- og karsykdom)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Cathrine Staff

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1