Cristin-prosjekt-ID: 542629
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542629
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kognitiv atferdsterapi ved Anoreksi

prosjektleder

Ute Kessler
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2328

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kognitiv atferdsterapi ved Anoreksi

Populærvitenskapelig sammendrag

Anorexia nervosa er en alvorlig og invalidiserende lidelse, som er forbundet med dårlig prognose og stor fare for at pasienter ikke fullfører påbegynt behandling. Per i dag vet man for lite om effekten av tilgjengelig behandling og hva som predikerer at pasienter ikke fullfører behanlingen. Den foreliggende studien er en longitudinell behandlingsstudie hvor effekten av en spesiell form for kognitiv atferdsterapi evalueres. 100 pasienter som får behandling ved seksjon for spiseforstyrrelser, Helse Bergen skal inkluderes i studien, i tillegg til friske kontroller. Behandlingen varer i ca 1 år, og det vil bli oppfølging også 1 år etter avsluttet behandling. Det er en rekke faktorer som antas å påvirke patogenesen ved anoreksi. Derfor skal det i en tverrfaglig satsning også innhentes data på den nevrokognitive fungeringen samt prøver som lagres i biobank: blodprøver for genetiske og immunologiske analyser og avføringsprøver (sammensetning av tarmbakteriene).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ute Kessler

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Øyvind Kommedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2