Cristin-prosjekt-ID: 542652
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 15:20 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542652
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 15:20 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruskskader i kne: Sammenligning av to operasjonsmetoder

prosjektleder

Per-Henrik Randsborg
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2200

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2016 Slutt: 1. februar 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruskskader i kne: Sammenligning av to operasjonsmetoder

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål: Å sammenligne to ulike behandlinger av bruskskader i kneleddet. Materiale: 82 pasienter i alderen 18-50 år randomiseres til enten å få utført bruskcelletransplantasjon eller debridement av bruskskaden i kneet. Deretter skal begge gruppene gjennomføre en formalisert, fysioterapiveiledet opptrening. Metode: Pasientene etterundersøkes etter 3,6,12 og 24 mnd. Primær endemål er Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score. I tillegg måles Tegner og Lysholm Score og EQ5D som generell helsemål. Etter to år skal pasientene også gjennomføre en validert hinketest, samt ta RTG og MR av kneet for å evaluere brusktilheling og eventuell utvikling av slitasjegikt. Nytte: Autolog bruskcelletransplantasjon er aldri tildigere sammnenlignet med kikkhullsdebridement og opptrening alene. Prosjektet vil gi kunnskap om kliniske og helseøkonomiske aspekter ved behandlingen av disse skadene, som er en av de vanligste årsakene til arbeidsuførhet for voksne i arbeidsfør alder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per-Henrik Randsborg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 1 av 1