Cristin-prosjekt-ID: 542661
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 542661
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Behandling av pasienter med metastatisk brystkreft med TP53 mutasjoner med dose-dense (dose-tett) cyclofosfamid

prosjektleder

Per Eystein Lønning
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/816

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. mai 2016 Slutt: 1. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av pasienter med metastatisk brystkreft med TP53 mutasjoner med dose-dense (dose-tett) cyclofosfamid

Populærvitenskapelig sammendrag

Der vises til tidligere REK prosjekt 2015 / 1762 / REK vest. Pasienten vi her søkte om samtykke for hadde en nesten utrolig god respons på det eksperimentelle regimet*** hun lever i dag med god livskvalitet. Selv om hun ikke er varig helbredet får hun sannsynligvis en lengre tidsperiode med utmerket livskvalitet. Uten vår eksperimentelle behandling med cyclofosfamid i høye doser er det et åpent spørsmål om hun i dag ville vært i live. Vi har i 2016 fått inn i avd nok en pasient med brystkreft og TP53 kimcellemutasjon. Hun progredierte på konvensjonell cytostatika. Nå, etter få ukers behandlig, er det allerede klart at også hun får en meget god respons på cyclofosfamid i høye doser. På dette grunnlag øsnker vi nå å kjører en pilot-studie på pasienter med metastatisk brystkreft der vi tester disse for TP53 mutasjoner og deretter behnadler med det samme høydose cyclofosfamid-regimet. Vår hypotese er at dette kan representere en betydelig behandlingsforbedring av pasienter med brystkreft.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Eystein Lønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1