Cristin-prosjekt-ID: 542772
Registrert av: REK Sist endret: 13. november 2019 15:00

Cristin-prosjekt-ID: 542772
Registrert av: REK Sist endret: 13. november 2019 15:00
Prosjekt

Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

prosjektleder

Brit Oppedal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/355

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

Populærvitenskapelig sammendrag

Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn. Prosjektet skal gi kunnskap om effekten av TRT blant enslige mindreårige asylsøkere, EMA, og barn med asylsøkende foreldre. Prosjektet skal gi kunnskap om 1) tilpasningen av TRT til rutinene i mottak*** 2) helsefremmende effekter av TRT blant EMA og barn med asylsøkende foreldre*** Målgruppen er 120 EMA og barn med asylsøkende foreldre fra 10 -18 år. Effektmålingene er basert på spørreskjema- og intervjudata fra barna, foreldrene og kontaktpersonene i omsorgssentrene. Forskningsspørsmål: Kan TRT redusere psykiske plager og fremme psykososial fungering blant EMA og barn med asylsøkende foreldre? Hvordan kan TRT tilpasses rutinene i mottak og omsorgssentre?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brit Oppedal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Mestring i mottak og kommuner. Implementering og evaluering av Teaching Recovery Techniques i asylmottak, omsorgssentre og bosettingskommuner i Norge.

Oppedal, Brit; Solhaug, Anne Kristine Nilsen; Friborg, Oddgeir; Biele, Guido. 2019, UIT, FHIRapport
1 - 1 av 1