Cristin-prosjekt-ID: 542794
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2020, 10:43

Cristin-prosjekt-ID: 542794
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2020, 10:43
Prosjekt

Ikke-fastende blodglukose som prediktor for hjerteinfarkt og hjerneslag hos personer med og uten diabetes

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2045

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ikke-fastende blodglukose som prediktor for hjerteinfarkt og hjerneslag hos personer med og uten diabetes

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om ikke-fastende blodglukosenivå predikerer død eller risiko for hjerte-karsykdom hos voksne med/ uten kjent diabetes. Lignende publiserte studier er gjennomført i mindre utvalg i deler av aldersspennet. Vår studien vil inkludere personer mellom 20 og 103 år som deltok i helseundersøkelser i Norge mellom 1994 og 2003, og som ble innlagt i sykehus med diabetes eller hjerte-karsykdommer i tidsrommet 1994-2009, eller som døde i tidsperioden. Studien baseres på en kobling mellom helseundersøkelsene Cohort Norway (CONOR), FS-dataene i Cardiovascular Disease in Norway (CVDNOR)-prosjektet og Dødsårsaksregisteret. CONOR har opplysninger fra 178136 deltakere. Vi vil analysere assosiasjon mellom ikke-fastende glukosenivå og kardiovaskulær sykdom eller død ved Cox proporsjonal hasard regresjon. Justeringsvariabler inkluderer kjente faktorer for hjerte-karrisiko, utdanning, sivil status/ bor alene, komorbiditet, diabetes hos nære slektninger, diabetes varighet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Johannes Haltbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Gerhard Sulo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Grethe S. Tell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »