Cristin-prosjekt-ID: 542886
Registrert av: REK Sist endret: 8. august 2021, 08:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542886
Registrert av: REK Sist endret: 8. august 2021, 08:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utprøvning av nivolumab versus placebo hos nydiagnostiserte pasienter med glioblastom

prosjektleder

Petter Brandal
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/382

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2016 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utprøvning av nivolumab versus placebo hos nydiagnostiserte pasienter med glioblastom

Populærvitenskapelig sammendrag

Legemiddelet nivolumab har blitt godkjent for behandling av enkelte krefttype og rer under utprøving for behandling av andre krefttyper. Nivolumab er et antistoff mot PD-1, en reseptor som finnes på overflaten av T og B celler og som kan føre til at kreftsvulster ikke blir angrepet av kroppens immunforsvar. Binding av nivolumab til PD-1 vil opphøre denne inhiberingen, slik at immunforsvaret kan angripe kreftcellene. I denne studien skal pasienter med nydiagnostisert MGMT-metylert glioblastom, en uhelbredelig sykdom med svært dårlig prognose, få standardbehandling som består av temozolomid og strålebehandling i kombinasjon med enten nivolumab eller placebo. Dette er en enkelt-blind studie, der pasientene blir randomisert til å få en av de to behandlingsalternativene. Forskningshypotesen er at nivolumab i tillegg til standard behandling kan forbedre overlevelsen hos pasienter med nydiagnostisert glioblastom. Studien beregnes til å vare i ca. 5 år.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Petter Brandal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1