Cristin-prosjekt-ID: 542933
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542933
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Normdata for Infant Motor Profile (IMP) hos norske spedbarn og sammenheng med barns kliniske profil fra Medisinsk fødselsregister

prosjektleder

Kine Melfald Tveten
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/566

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2016 Slutt: 1. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Normdata for Infant Motor Profile (IMP) hos norske spedbarn og sammenheng med barns kliniske profil fra Medisinsk fødselsregister

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil resultere i normdata som per idag ikke finnes for måleinstrumentet Infant Motor Profile i Norge. Dette gjøres ved å gjennomføre undersøkelser av en representativ gruppe spedbarn i alderen 3-18 måneder, som testen er beregnet på. På bakgrunn av resultatene vil derfor være mulig for helsepersonell som benytter testen til å informere foreldre om hvordan barnet utvikler seg sammenlignet med jevnaldrende barn. Forskningen bidrar til en kvalitetssikring av målemetoden, slik at den blir standardisert og kan brukes forsvalig i henhold til anbefalinger fra Helsedirektoratet om oppfølging av barns utvikling. Forskningen skal også gi kunnskap om hvilke forhold rundt mors helse, svangerskap og fødsel som kan påvirke barnets motoriske utvikling. Dette gjøres ved å sammenlignet barnets testresultater med informasjon fra Medisinske fødselsregister For å danne en tydeligere motorisk profil av barnet skal foreldre fylle ut et spørreskjema som er oversatt og validert til norsk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kine Melfald Tveten

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1