Cristin-prosjekt-ID: 542956
Registrert av: REK Sist endret: 14. februar 2019 13:16

Cristin-prosjekt-ID: 542956
Registrert av: REK Sist endret: 14. februar 2019 13:16
Prosjekt

Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

prosjektleder

Anneke Steens
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/385

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Epidemier og utbrudd av smittsomme sykdommer som pandemisk influensa, MERS (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus) og SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) viser hvor viktig det er å begrense smittespredning så raskt som mulig. Som en del av beredskapen ved utbrudd av smittsom sykdom er det nyttig å beregne risiko og effekten av forebyggende tiltak. Dette kan for eksempel være vaksinasjonsprogrammer til deler eller hele befolkningen, og i verste fall stenging av møteplasser hvor mange mennesker samles slik som på skoler og festivaler. Beslutninger om tiltak er delvis basert på matematiske modeller som i noen grad kan forutsi hvordan, og hvor lett epidemier spres.

Viktig bakgrunnsinformasjon for slike modeller er hvordan forskjellige kontaktmønstre ser ut i befolkningen. I tillegg kommer vurderingen av hvor lett eller vanskelig smittestoffet spres og hvor sårbar befolkningen er for smittestoffet. For noen sykdommer finnes det vaksiner som beskytter mot smittsom sykdom.  Derfor er også kunnskap om vaksinasjonsdekningen nyttig når man skal utarbeide matematiske modeller som kan gi bedre beredskap.

Formål

Formålet med prosjektet er å måle mulig potensiale for spredning av smittsomme sykdommer i Norge. Resultatene skal brukes i matematiske modeller som i noen grad kan forutsi hvordan, og hvor lett epidemier spres. Dersom en epidemi rammer Norge vil resultatene fra dette forskningsprosjektet komme til nytte. Data fra prosjektet blir også brukt i modeller som måler hvor mye nytte befolkningen vil ha som følge av innførte og eventuelt nye vaksiner i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Vitenskapelige mål

Prosjektet vil analysere spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge. Dette gjøres gjennom å samle inn informasjon om antallet og varigheten av kontakter mellom forskjellige personer i forskjellige aldersgrupper. I tillegg måles andelen av befolkningen som har tatt influensavaksine, pneumokokkvaksine, meningokokkvaksine, hepatitt A vaksine samt kombinasjonsvaksine som beskytter mot blant annet difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Hvem inviteres til å delta?

5000 mennesker er tilfeldig utvalgt fra Folkeregisteret og har fått tilsendt invitasjon om å delta. Både barn og voksne har blitt invitert.

Det er bare den som har blitt invitert til å delta i prosjektet som skal svare på spørreskjemaet og føre inn opplysninger i loggskjemaet. Foreldre eller andre foresatte kan hjelpe til med utfyllingen for barna, men skal ikke selv gi opplysninger om egne kontakter. Dette er for at dataene skal bli mest mulig representative for befolkningen.

 

Tittel

Social contact and vaccine coverage survey, Norway 2016

Populærvitenskapelig sammendrag

In this study, we determine the vaccination coverage of several vaccines in the Norwegian population and to identify social contact patterns - who meets who. 4792 people in Norway have been randomly selected from the Population Register and invited to participate. Both children and adults have been invited. Participants fill out a questionnaire on the use of vaccines and demographic information and a diary in which the participant registers all contacts during a particular day. Furthermore, for more information on the vaccination status of the participant, we have obtained vaccination status data from the Norway vaccination register, SYSVAK. The results will be useful among others as basis for models assessing how infectious diseases can spread in Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Didrik Frimann Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Marianne A Riise Bergsaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »