Cristin-prosjekt-ID: 543280
Registrert av: REK Sist endret: 27. september 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543280
Registrert av: REK Sist endret: 27. september 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hyperemesis gravidarum og hjerte-karsykdom

prosjektleder

Øyvind Næss
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1347

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hyperemesis gravidarum og hjerte-karsykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved hjelp av store norske helseregistre og helseundersøkelser vil vi se om kvinner med uttalt svangerskapskvalme, såkalt Hyperemesis gravidarum (HG), er assosiert med økt risiko for hjertekar sykdom senere i livet og har en uheldig profil av hjerte- og kar risikofaktorer. Underernæring i fosterlivet er en kjent risikofaktor for hjertekar sykdom og diabetes. Barn av mødre med HG kan derfor ha økt risiko for hjertekar sykdom. Kvinner med HG utgjør således en unik mulighet for å studere konsekvenser av underernæring under en kritisk periode i fosterlivet. En sammenheng mellom HG og hjertekar sykdom kan få direkte klinisk relevans for behandlingen av HG. I tillegg er HG en modell for å studere betydningen av underernæring i fosterlivet for senere hjertekarsykdom. Kunnskapen fra vår studie kan gi ny forståelse av et problem av global størrelse, da mange samfunn i dag opplever endring fra underernæring til overspising og fedme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Jon Marius Grasto Wickmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2