Cristin-prosjekt-ID: 543344
Registrert av: REK Sist endret: 23. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543344
Registrert av: REK Sist endret: 23. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykoterapi for voksne med ADHD - en multisenter pilotstudie

prosjektleder

Anne Halmøy
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1523

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykoterapi for voksne med ADHD - en multisenter pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange voksne med ADHD profiterer ikke optimalt på medisiner. Formålet med prosjektet er å undersøke om en gruppebasert, psyko-terapeutisk intervensjon for voksne med ADHD kan gi en tilleggs-gevinst, ev virke på andre symptomer/vansker, enn tradisjonell behandling. Deltakere vil være pasienter henvist til utredning/behandling for ADHD ved 10 ulike DPS ved 5 Helse-foretak i Norge. Hver gruppe vil bestå av 7-9 pasienter, og det vil gjennomføres to gruppebehandlinger på hvert sted (totalt 140-180 pasienter). Gruppebehandlingen vil bli sammenlignet med allerede eksisterende behandling. Pasienter som ønsker å delta i studien vil bli tilfeldig fordelt til den nye intervensjonen eller til vanlig behandling. Sistnevnte gruppe vil fungere som kontrollgruppe først, men få tilbud om gruppebehandlingen i etterkant. Gruppebehandlingen fokuserer på ferdighetstrening og symptom-mestring, og vil kunne øke livskvalitet og funksjonsnivå hos en pasientgruppe som i dag mangler adekvat behandlingstilbud.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Halmøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1