Cristin-prosjekt-ID: 543366
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543366
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av genprofil for å avgjøre nytten av oksygenmodulator ved strålebehandling av hode-halskreft

prosjektleder

Åse Bratland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/167

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av genprofil for å avgjøre nytten av oksygenmodulator ved strålebehandling av hode-halskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Nimorazol er en peroral hypoksisk radiosensitizer, som gitt som tillegg til stråleterapi viser en forbedret stråleeffekt i oksygenfattige kreftsvulster i hode-halsregionen. Nimorazol gis i dag til nesten alle strålebehandlede pasienter med plateepitelcarcinom, selv om kun 1/3 av pasientene, de med mest oksygenfattige svulster, har nytte av tilleggsbehandlingen. Med en nyutviklet hypoksi gen-profil tyder det på at det nå er mulig å utpeke de oksygenfattige svulstene, som har nytte av nimorazol (respondere), samt de mer oksygenrike svulstene, hvor nimorazol ikke har vesentlig betydning (non-respondere). Ved å unnlate bruk av nimorazol hos gruppen av non-respondere kan disse pasintene spares for bivirkninger til preparatet (hovedsaklig kvalme og dårlig matlyst), som er relevant for denne pasientgruppen med allerede belastet ernæringssituasjon. Mål*** å etterprøve om hypoksi gen-profil kan utpeke pas. som ikke har nytte av tilleggsbehandling med nimorazol under strålebehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Bratland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1