Cristin-prosjekt-ID: 543470
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543470
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Frekvenskontroll ved atrieflimmer

prosjektleder

Sara Reinvik Ulimoen
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

  • Vestre Viken HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1302

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. august 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Frekvenskontroll ved atrieflimmer

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en frittstående studie som bygger på den første RATAF-studien som også ble gjennomført ved Forskningsavdelingen Bærum sykehus. RATAF II studien er en randomisert enkeltblindet parallell studie designet for å undersøke langtidseffekten av to forskjellige behandlingsopplegg for frekvenskontroll ved permanent atrieflimmer. Vi vil inkludere 240 pasienter med permanent atrieflimmer, uten annen samtidig hjertesykdom. Pasientene vil randomiseres til frekvensreduserende behandling med enten en betablokker (metoprolol) eller en kalsiumblokker (diltiazem)i 6 mnd. Ved baseline, etter 4 uker og etter 6 mnd vil pasientene bli undersøkt med blodprøver (biomarkører), EKG, arbeidsbelastningstest med måling av oksygenopptak og ekko cor (ultralyd av hjertet). Pasienten vil inkluderes fra flere sykehus i Vestre VIken HF (Bærum, Drammen og Ringerike) men undersøkelsene vil bli gjort ved Bærum sykehus for å sikre ensartede, standardiserte betingelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sara Reinvik Ulimoen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Vestre Viken HF
1 - 1 av 1