Cristin-prosjekt-ID: 543471
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2019, 15:53

Cristin-prosjekt-ID: 543471
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2019, 15:53
Prosjekt

Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom

prosjektleder

Eivind Ystrøm
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1301

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Personer med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse lever i gjennomsnitt 15-20 år kortere enn bakgrunnsbefolkningen. I hovedsak skyldes dette hjerte- og karsykdommer og metabolske sykdommer. Vi vil benytte data fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å undersøke sammenhenger mellom alvorlig psykisk sykdom og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes. Som klinisk sammenligningsgruppe vil vi bruke autismespektrumforstyrrelser. Informasjon om familieforhold i registerdata skal brukes til å undersøke om sammenhengene kan tilskrives faktorer som deles av slektninger, f.eks. felles miljøfaktorer under oppveksten eller felles genetikk. Vi vil undersøke overføring av samtidig alvorlig psykisk og hjerte- og karsykdom på tvers av generasjoner ved å sammenligne risikofaktorer og dødelighos foreldre av pasienter med alvorlig psykisk sykdom sammenlignet med bakgrunnsbefolkningen

Tittel

Understanding the link between cardio-metabolic diseases and severe psychiatric disorders - a national multigenerational register study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ina Heidi Heiberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord RHF

Ragnar Nesvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anne Høye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord RHF

Gun Peggy Strømstad Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »