Cristin-prosjekt-ID: 543482
Registrert av: SPREK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 543482
Registrert av: SPREK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Poliklinisk rehabilitering i gruppe ved kronisk utmattelsessyndrom (CSF/ME) og endringer i helse, funksjonsnivå, livskvalitet og mestring

prosjektleder

Kristin Østlie
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/75

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. juli 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Poliklinisk rehabilitering i gruppe ved kronisk utmattelsessyndrom (CSF/ME) og endringer i helse, funksjonsnivå, livskvalitet og mestring

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å frembringe mer og ny kunnskap om pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).Slik kunnskap er etterspurt , både fra pasienter og deres berørte, samt fra fagfeltet og også fra sentrale myndigheter.Prosjektet vil kunne gi kunnskap om CFS/ME pasienters fysiske og psykiske helse, og sosiale og generelle funksjon.Det skal tas kontakt pr brev med tidligere deltagere i et rehabiliteringstilbud for personer med CFS/ME tilstand .I brevet skal det bes om tillatelse til at vi sammenligner deres egenscoringsskjema for en rekke variabler, før og etter gjennomgått rehabilitering.Vi ber også om å få ta tlf isk kontakt for å gjennomføre et telefoninterjuv.I dette interjuvet ønsker vi å stille noen sentrale spørsmål mht helsetilstand før personen deltok i tilbudet, og helsetilstand nå, samt hvordan deltager vurderer det tidligere gjennomgåtte tilbud, i lys av personens nåværende situasjon.Vi spør også om prosessen rundt diagnose, samarbeide med fastlege og med NAV.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Østlie

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1