Cristin-prosjekt-ID: 543607
Registrert av: REK Sist endret: 4. juni 2020 10:36

Cristin-prosjekt-ID: 543607
Registrert av: REK Sist endret: 4. juni 2020 10:36
Prosjekt

Påvirker kjemikalie eksponering i svangerskapet immunresponsen i nese-celler fra 7 år gamle barn?

prosjektleder

Anette Kocbach Bølling
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/961

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Påvirker kjemikalie eksponering i svangerskapet immunresponsen i nese-celler fra 7 år gamle barn?

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater under svangerskapet og immunrespons ved 7 års alder. Studien inngår i den svenske mor-barn studien SELMA, og vil gjennomføres for 300 av de 1500 SELMA barna. Ftalat eksponering bestemmes fra nivåene av ftalat metabolitter i mors urin ved uke 10 i svangerskapet, mens barnas immunrespons undersøkes in vitro i celler fra neseslimhinnen. In vitro studiene (prosessering, stimulering og preparering) vil gjøres ved Karlstad Universitet, mens analysene i hovedsak skal gjøres ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Studien vil gi kunnskap om hvordan miljøeksponeringer under svangerskapet påvirker funksjonen til immunsystemet senere i livet. Disse resultatene vil også kunne kobles opp mot andre data fra SELMA studien, og bidra til et bedre grunnlag for risikovurderinger i fremtiden. Videre vil studien bidra med ny kunnskap om forskningsmetoder, siden den kombinerer eksperimentell og epidemiologisk forskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anette Kocbach Bølling

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Anette Kocbach Bølling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2