Cristin-prosjekt-ID: 543607
Registrert av: SPREK Sist endret: 2. januar 2019 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 543607
Registrert av: SPREK Sist endret: 2. januar 2019 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Påvirker kjemikalie eksponering i svangerskapet immunresponsen i nese-celler fra 7 år gamle barn?

prosjektleder

Anette Kocbach Bølling
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/961

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Påvirker kjemikalie eksponering i svangerskapet immunresponsen i nese-celler fra 7 år gamle barn?

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater under svangerskapet og immunrespons ved 7 års alder. Studien inngår i den svenske mor-barn studien SELMA, og vil gjennomføres for 300 av de 1500 SELMA barna. Ftalat eksponering bestemmes fra nivåene av ftalat metabolitter i mors urin ved uke 10 i svangerskapet, mens barnas immunrespons undersøkes in vitro i celler fra neseslimhinnen. In vitro studiene (prosessering, stimulering og preparering) vil gjøres ved Karlstad Universitet, mens analysene i hovedsak skal gjøres ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Studien vil gi kunnskap om hvordan miljøeksponeringer under svangerskapet påvirker funksjonen til immunsystemet senere i livet. Disse resultatene vil også kunne kobles opp mot andre data fra SELMA studien, og bidra til et bedre grunnlag for risikovurderinger i fremtiden. Videre vil studien bidra med ny kunnskap om forskningsmetoder, siden den kombinerer eksperimentell og epidemiologisk forskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anette Kocbach Bølling

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1