Cristin-prosjekt-ID: 544022
Registrert av: REK Sist endret: 5. september 2019 12:18

Cristin-prosjekt-ID: 544022
Registrert av: REK Sist endret: 5. september 2019 12:18
Prosjekt

Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

prosjektleder

Liv Grøtvedt
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/678

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2015 Slutt: 1. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

Populærvitenskapelig sammendrag

Andelen kvinner som røyker i Norge har vært nedadgående siden slutten av 1990-tallet. Andelen gravide kvinner som røyker har også gått ned siden 1999, da man begynte å innhente data om røyking i svangerskapet til Medisinsk fødselsregister (MFR). Kvinnene som blir spurt om røykevaner på fødeinstitusjonen kan nekte å gi slike opplysninger. Andelen med røykeopplysninger har vist seg å variere med geografisk region og med demografiske og sosiale forhold. Slike forhold påvirker også trender over tid for røyking i svangerskapet. I en tverrsnittsstudie undersøkes om datakvaliteten har endret seg over tid og hvordan dette i tilfelle har påvirket trendene for røyking i svangerskapet regionalt og nasjonalt. Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet. MFR dekker alle fødsler i Norge og inneholder informasjon om geografiske og demografiske forhold. Utdanningsnivå vil bli koplet til.

Tittel

Smoking during pregnancy from 1999 to 2014. Analyses on data quality and socio-demographic trends.

Populærvitenskapelig sammendrag

The prevalence of smoking has declined in Norway since the end of the 1990es in the whole population of women as well as among pregnant women. However, both the data quality as well as trends in pregnancy smoking had differed between counties in the last decade. The aims of the study were twofold; to describe and evaluate the data quality of smoking habits over time and to describe national and regional trends in smoking prevalence in all pregnant women as well as in social and demographic subgroups in Norway since 1999. The Medical Birth Registry of Norway (MBRN) has national coverage of all births of 16 or more gestational weeks. Since 1999, women have been asked about tobacco smoking at the beginning and at the end of pregnancy.  We will include records from all women giving birth in the years from 1999 and up to the last available year of data from MBRN. The MBRN data will be linked to the education register in Statistics Norway.

Some parts of this study are a follow up on previous analyses from the Medical Birth Registry of Norway.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Grøtvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

Christian Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

Liv Grimstvedt Kvalvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Jørgen Rajan Meisfjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

Grace Margrethe Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Development of social and demographic differences in maternal smoking between 1999 and 2014 in Norway.

Grøtvedt, Liv; Kvalvik, Liv Grimstvedt; Grøholt, Else-Karin; Akerkar, Rupali; Egeland, Grace M. 2017, Nicotine & Tobacco Research. FHI, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1