Cristin-prosjekt-ID: 544230
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544230
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenligning av ulike screeningteknikker i Mammografiprogrammet

prosjektleder

Solveig Hofvind
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/424

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenligning av ulike screeningteknikker i Mammografiprogrammet

Populærvitenskapelig sammendrag

Tredimensjonal digital bryst-tomosyntese (DBT) hevdes å være et bedre screeningverktøy for deteksjon av brystkreft enn digital mammografi (DM). For å vurdere dette ønsker vi å utføre en prospektiv kohortestudie ved hjelp av data hentet fra screeningenheten på Danmarksplass, Bergen i perioden januar 2016-desember 2017, der vi sammenligner DBT med DM. Kvinnene som møter til screening skal randomiseres i to grupper, de som screenes med DBT og de som screenes med DM. De to teknikkene sammenlignes ved hjelp av resultater fra tidligindikatorer (etterinnkallingsrate, cancerdeteksjon, positiv prediktiv verdi og histopatologiske funn). Data på deltakelse, tolkningscore, konsensus, screeningutfall (negativ, mammografiske funn, symptomer eller teknisk utilfredsstillende bilder) og eventuelle tilleggsundersøkelser hentes fra Mammografiprogrammets database ved Kreftregisteret. Studien kan bidra til å avgjøre om DBT er et egnet screeningverktøy i Mammografiprogrammet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Hofvind

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Aktiv cristin-person

Tron Anders Moger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Jayson O. J Swanson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kerstin Obst-Gleditsch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4