Cristin-prosjekt-ID: 544313
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018 15:14

Cristin-prosjekt-ID: 544313
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018 15:14
Prosjekt

Vil ungdoms snusbruk ha betydning for røyking hos unge voksne? Hvordan tobakksbruk i ungdomårene kan påvirke tobakksbruken i voksen alder noen år senere

prosjektleder

Liv Grøtvedt
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/414

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 1. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vil ungdoms snusbruk ha betydning for røyking hos unge voksne? Hvordan tobakksbruk i ungdomårene kan påvirke tobakksbruken i voksen alder noen år senere

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvordan vil bruk av snus i ungdomsårene påvirke den mer etablerte tobakksbruken som unge voksne? Vil bruk av snus være en risiko for senere røyking? Eller kan det tvert imot hende at tidlig snusbruk kan være beskyttende mot senere opptak av røyking? Vi vil studere tobakksbruk hos unge mennesker som har deltatt i Nord-Trøndelagsundersøkelsene. Vårt materiale er en kohort med mennesker som har deltatt både i ungdomsundersøkelsene og senere som voksne, og som har svart flere ganger med noen års mellomrom på spørsmål om tobakk. Vi vil også ta hensyn til bakgrunnsfaktorer som kan påvirke risikoen for senere tobakksbruk, som tidligere eksperimentering med tobakk, alkoholbruk, foreldrenes tobakksbruk, utdanningsplaner og risikoatferd. Det er behov for mer kunnskap om utviklingen i tobakksbruk fra ungdom til voksen alder og også om hvordan dobbelbruk av snus og røyk påvirker denne utviklingen.

Tittel

Does use of snus in adolescence influence the risk of smoking in young adulthood? A longitudinal study of tobacco use in young people.

Populærvitenskapelig sammendrag

How will snus use in adolescence influence tobacco use in young adulthood? The main aim of this project is to investigate changes and directions in tobacco use, in particular between use of snus and smoking, and factors associated with reduction or escalation of smoking and snus use between adolescence and adulthood. Baseline risk factors, as previous tobacco and alcohol use, the parents’ use of tobacco, and the adolescents’ plans for own education are considered in the analyses. In particular, in this cohort study, we aim to assess the often asked question of whether snus use at young age is neutral or preventive with respect to future tobacco smoking. On the other hand, snus may also act as a risk factor for smoking, or combined use of both types of tobacco, as young adults. These questions are important to investigate, given the debate on tobacco regulation and policy. Questionnaire data from the health surveys in HUNT3 from young adults who also participated as adolescents in UngHUNT 1 and/or UngHUNT 2 will be applied for from the NTNU-HUNT research centre.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Grøtvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Liv Grøtvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

Sidsel Graff-Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Lisa Forsén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Inger Ariansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »