Cristin-prosjekt-ID: 544749
Registrert av: REK Sist endret: 27. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544749
Registrert av: REK Sist endret: 27. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Årsaker til svangerskapskvalme

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1178

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsaker til svangerskapskvalme

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med dette prosjektet er å forstå årsakene til svangerskapskvalme og til den mest alvorlige form som krever sykehusinnleggelse (alvorlig kvalme og oppkast i svangerskapet - hyperemesis gravidarum). Dette er en potensielt dødelig sykdom. Vi har tidligere gjort undersøkelser som viser at arvelige faktorer kan ha betydning som årsaker. Vi har også vist at sigarettrøyking reduserer risikoen betydelig. Vi vil genotype DNA fra 11000 triader i den norske mor og barn-undersøkelsen og beregne graden av sammenheng mellom markørgener (SNPer) og hyperemesis/kvalme. Vi vil bruke en combochip som gir en lang rekke SNPer fra hele genomet, men spesielt fra eksomet. Funnet kan lede oss til en dypere forståelse av de grunnleggende årsakene til denne kvinnesykdommen som i liten grad er utforsket tidligere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1