Cristin-prosjekt-ID: 544933
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544933
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser

prosjektleder

Camilla Stoltenberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2084

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2013 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Autismespekterforstyrrelser (ASD) og språkforsinkelse (LD) er alvorlige lidelser som rammer barn. Årsakene er ukjente, men det er vist at genetiske faktorer spiller en viktig rolle. Data fra flere kilder indikerer at miljøfaktorer også kan påvirke risiko for vansker hos barnet, kanskje ved å modifisere genuttrykket via epigenetiske mekanismer. Folat kan påvirke hvordan gener uttrykkes ved at metylgrupper bindes til DNA, og studier basert på Den Norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) tyder på at mors bruk av B-vitaminet folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere ved å sammenstille informasjon fra MoBa og ABC-studien med epigenetisk informasjon fremskaffet ved hjelp av metyleringsanalyse av DNA fra barn med ASD/LD, deres foreldre der dette er tilgjengelig og tilsvarende antall kontroller. Prosjektet kan potensielt bidra til banebrytende kunnskap om ASD/LD.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Stoltenberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1