Cristin-prosjekt-ID: 545085
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545085
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

HELIX: Gravid og Miljø

prosjektleder

Berit Brunstad Granum
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1633

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2013 Slutt: 1. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HELIX: Gravid og Miljø

Populærvitenskapelig sammendrag

HELIX: Gravid og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX (The Human Early-Life Exposome). Et økende antall helseproblemer hos barn kan knyttes til miljøpåvirkninger som f.eks. stoffer i maten, produkter påført huden, forurensning i luften, og støy og UV-stråling. Disse miljøpåvirkningene utsettes barn for under oppveksten, men også mens de er i mors mage og under amming som er spesielt sårbare perioder. En utfordring ved humane studier er å få gode eksponeringsmål for faktorer som varierer mye over tid. Hensikten med studien er å undersøke korttidsvariasjoner i ulike eksponeringer og individuell adferd for å få oversikt over usikkerheter i eksponeringsmålene. Resultatene vil være nyttig for tolkningen av fremtidige studier på miljøfaktorers effekt på barns helse. Miljøeksponeringer hos gravide kvinner i to perioder á en uke vil bli undersøkt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Brunstad Granum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1