Cristin-prosjekt-ID: 545284
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545284
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Telemedisin i oppfølging av trykksår

prosjektleder

Tiina Rekand
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/684

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Telemedisin i oppfølging av trykksår

Populærvitenskapelig sammendrag

De tre spinalenhetene i Norge skal gjennomføre en studie for å registrere antall pasienter med ryggmargskade og trykksår i tidsrommet 2004- 2014, samt registrere antall pasienter med trykksår nå. I tillegg vil det bli gjort en oppfølgingsstudie ved Haukeland og Sunnaas for å se på om telemedisin kan være et egnet hjelpemiddel for å bedre oppfølgingen og livskvalitet for pasienter med ryggmargskade og trykksår, sammenlignet med den behandlingen som tilbys ved disse stedene i dag. Pasienter som har trykksår nå, vil derfor inviteres med i studien, hvor de vil bli inndelt i tre tilfeldige undergrupper som hver tilbys ulik oppfølging. Ingen av gruppene tilbys dårligere behandling enn det som er dagens standard. Registrering av sårstørrelse, livskvalitet og omsorgsbehov skjer regelmessig i oppfølgingsperioden på totalt 12 måneder. En kost- nytte analyse vil i se på om ulike former for kommunikasjonshjelpemidler i oppfølgingen, medfører samfunnsøkonomiske forskjeller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tiina Rekand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Ingejørg Irgens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 2 av 2